COPA LAS CONCHAS NO-GI TOKYO 2018

Fighters List

Gender Male

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Adult

White

Light

Sora Bjj

Kai Sakano

Open Weight

Sora Bjj

Kai Sakano

Blue

Feather

Sendai Jiu-jitsu Academy

Tatsuki Ohashi

Strapple Toride Jiu Jitsu Academy

Kyohei Hagiwara

Infight Japan

Fabio Harada

Open Weight

Sendai Jiu-jitsu Academy

Tatsuki Ohashi

Infight Japan

Fabio Harada