ASJJF NOGI Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Shiyuan Li Equilibrium mma 11.00 4
2 Thiago Fernandes Impacto japan b.j.j 11.00 3
3 Robson Kimura Nova uniao 11.00 3
4 Dranil Carna Atos phillippines 11.00 3
5 Song Chao Cherry bomb jiu jitsu academy 11.00 2
6 Eisuke Fukuchi Futawa jiu jitsu 11.00 2
7 Hiroaki Eguchi Paraestra chiba 10.00 3
8 Yasunobu Nakamura Strapple ohana 10.00 1
9 Osamu Iwata Strapple ohana 10.00 1
10 Hiroyuki Nozawa Sora bjj 10.00 1
11 Derek Mayhew Team robert 6.60 4
12 Illya Kolesnykov Over limit jiu jitsu association 6.60 2
13 Ning Li Ed ramos atos china 6.60 2
14 Kong Xiaofeng Carioca team 6.60 2
15 Paul Juarez Atos phillippines 6.60 2
16 Syunsuke Koshizuka Nova uniao 6.00 1
17 Yue Shen Ed ramos atos china 6.00 1
18 Alexandre Nobukuni Nova uniao 6.00 1
19 Duane Gacasan Deftac ribeiro 5.00 1
20 Yuan Sun Cherry bomb jiu jitsu academy 5.00 1
21 Eduardo Diias Infight japan 3.00 2
22 Zhang Zimin Energy mma club 3.00 1