1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rodrigo Takemoto Rulbjj 52.80 17
2 Rodrigo Souza Impacto japan b.j.j 42.80 13
3 Walter Franco Rulbjj 26.60 5
4 Marcio mitsuo Kobayashi Impacto japan b.j.j 24.00 10
5 Johnny Shimizo Tani team 23.60 7
6 Carlos Yigashira Gracie gym fujinomiya 21.60 5
7 Rogerio Suto Impacto japan b.j.j 21.00 6
8 Alexandre Ogawa Ogawa jiu jitsu 21.00 3
9 Bruno Iamamoto Impacto japan b.j.j 20.60 5
10 Kazumasa Sakakibara Ogawa jiu jitsu 12.00 3
11 Yuji Okamoto Rjj 11.00 4
12 Hirokazu Takamoto Takamoto dojo 11.00 4
13 Takashi Hashimoto Paraestra kichijoji 11.00 3
14 Rodrigo Almeida Tokai bjj 11.00 2
15 Inoue Satoshi Jaws jiu jitsu academy 10.00 2
16 Takayuki Koyama Fukuzumi jiu-jitsu 10.00 1
17 Edison Kagohara Over limit jiu jitsu association 10.00 1
18 Fujii Toru Rb academy 10.00 1
19 Tsutomu Watanabe Soujiukai sendai 10.00 1
20 Mitsuhara Mitsui Rulbjj 9.60 4
21 Toshio Asada Impacto japan b.j.j 7.20 3
22 Ishiguro Yoshikazu Ogawa jiu jitsu 6.60 2
23 Toshimitsu Yamawaki Team legnum 6.60 2
24 Ferrid Kheder Carpe diem 6.00 3
25 Liover Ikeda Sekitani gold team 6.00 2
26 Alexander Santos Over limit jiu jitsu association 6.00 1
27 Flavio Tashiro Over limit jiu jitsu association 6.00 1
28 Eduardo Vidal Rulbjj 6.00 1
29 Roberto Yokoyama Mybjj team japan 3.30 3
30 Hiroyuki Yoshinaga Paraestra osaka 3.00 1