1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rodrigo Souza Impacto japan b.j.j 39.80 12
2 Rodrigo Takemoto Rulbjj 39.60 13
3 Walter Franco Rulbjj 26.60 5
4 Johnny Shimizo Tani team 23.60 7
5 Alexandre Ogawa Ogawa jiu jitsu 21.00 3
6 Bruno Iamamoto Impacto japan b.j.j 20.60 5
7 Carlos Yigashira Gracie gym fujinomiya 15.60 4
8 Kazumasa Sakakibara Ogawa jiu jitsu 12.00 3
9 Yuji Okamoto Rjj 11.00 4
10 Hirokazu Takamoto Takamoto dojo 11.00 4
11 Takashi Hashimoto Paraestra kichijoji 11.00 3
12 Rodrigo Almeida Tokai bjj 11.00 2
13 Rogerio Suto Impacto japan b.j.j 11.00 2
14 Inoue Satoshi Jaws jiu jitsu academy 10.00 2
15 Edison Kagohara Over limit jiu jitsu association 10.00 1
16 Fujii Toru Rb academy 10.00 1
17 Takayuki Koyama Fukuzumi jiu-jitsu 10.00 1
18 Tsutomu Watanabe Soujiukai sendai 10.00 1
19 Toshio Asada Impacto japan b.j.j 7.20 3
20 Ishiguro Yoshikazu Ogawa jiu jitsu 6.60 2
21 Toshimitsu Yamawaki Team legnum 6.60 2
22 Ferrid Kheder Carpe diem 6.00 3
23 Liover Ikeda Sekitani gold team 6.00 2
24 Flavio Tashiro Over limit jiu jitsu association 6.00 1
25 Eduardo Vidal Rulbjj 6.00 1
26 Alexander Santos Over limit jiu jitsu association 6.00 1
27 Mitsuhara Mitsui Rulbjj 3.00 1
28 Hiroyuki Yoshinaga Paraestra osaka 3.00 1