1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Eduardo carlos Kawashaki Kussano team 26.30 11
2 Yasuo Tanaka Impacto japan b.j.j 23.00 7
3 Taiji Konno Rb academy 22.00 4
4 Adriano Pereira Rulbjj 22.00 4
5 Masanori Nakanishi M-works osaka 16.20 6
6 Hiroshi Komatsu Shooto gym blows 12.00 3
7 Andre Messias Impacto japan b.j.j 11.00 5
8 Lindomar Silva Kussano team 11.00 3
9 Breon Curry Paraestra gifu 11.00 2
10 Yuki Hukushima Ground core 10.00 3
11 Rodrigo Souza Impacto japan b.j.j 10.00 2
12 Richard Eriksson Ssen-gym 10.00 2
13 Wayne Johnson Nova uniao 10.00 1
14 Takashi Hashimoto Paraestra kichijoji 10.00 1
15 Yuji Yamaguchi Estrela jiu jitsu gym 10.00 1
16 Masayuki Okada Seishinkan 9.00 2
17 Bruno Iamamoto Impacto japan b.j.j 6.60 3
18 Wallace Morinishi Tree brazilian jiu jitsu 6.60 3
19 Nando Romero Impacto japan b.j.j 6.60 2
20 Rintaro Ishige Carpe diem 6.60 2
21 Noto Meyji Ogawa jiu jitsu 6.60 2
22 Kiyoshi Harada Team legnum 6.60 2
23 Arney Domingues Rulbjj 6.00 2
24 Shinzato Masaki Ivan sakamoto bjj okinawa 6.00 1
25 Shigemitsu Miyoshi Ichiken bjj academy toyohashi 3.00 1
26 Alexsander Costa Ogawa jiu jitsu 3.00 1
27 Masahiko Kougo Team legnum 3.00 1
28 Tetsuya Yukawa Free 3.00 1
29 Tomokatsu Kanuka X-treme ebina 3.00 1