ASJJF - DUMAU SOUTH JAPAN OPEN JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2017

Academy Results

Adults

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Paraestra Nakagawa Ide Dojo 9 8 6 93
2 Axis Fukuoka 6 4 1 55
3 Carpe Diem 4 3 3 40
4 Destiny Jiu Jitsu 3 5 4 40
5 Casca Grossa 4 2 0 34
6 Buffalo Jiu-jitsu 4 1 0 31
7 Estrela Jiu Jitsu Gym 3 1 0 24
8 Newaza World Higashikyusyu 2 3 0 23
9 Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima 3 0 0 21
10 Trust Jiu Jitsu Academy 2 2 1 21
11 Team Doushin 1 4 0 19
12 Mephose Jiujitsu Academy 2 0 1 15
13 Paraestra Kitakyushu 2 0 1 15
14 Newaza World Sakurajima 1 2 1 14
15 Tatoru 1 2 1 14
16 Newaza World Suounagato 1 2 0 13
17 Grast 1 1 0 10
18 Wajutsu Keisyukai Nagayodojo 1 1 0 10
19 Newaza World Isc 1 0 1 8
20 Over Limit Jiu Jitsu Association 1 0 0 7
21 Club Fine 1 0 0 7
22 Rebirth Studio 1 0 0 7
23 Master Japan 1 0 0 7
24 Paraestra Hiroshima 1 0 0 7
25 Tk Training Center 0 2 1 7
26 Team Legnum 0 2 1 7
27 Yawaraya 0 2 1 7
28 Volcano Jiu Jitsu And Mma 0 1 1 4
29 Monster House 0 1 0 3
30 Gracie Barra 0 1 0 3
31 Newaza World Naka Kiushu 0 1 0 3
32 Teppo Ebi 0 1 0 3
33 M-works Osaka 0 0 2 2
34 Tri-force Jiu-jitsu Academy 0 0 1 1
35 Newaza World 0 0 1 1

Kids

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Paraestra Nakagawa Ide Dojo 6 5 4 61
2 Paraestra Kitakyushu 4 4 1 41
3 Master Japan 3 0 0 21
4 Yawaraya 1 4 2 21
5 Tri-force Jiu-jitsu Academy 2 1 1 18
6 Tk Training Center 1 2 1 14
7 Manda Dojo 1 0 0 7
8 Destiny Jiu Jitsu 1 0 0 7
9 Mephose Jiujitsu Academy 0 1 1 4
10 Team Legnum 0 1 0 3
11 Grappler’s Guild 0 1 0 3
12 Team Doushin 0 0 2 2
13 Zendo - Kai Jiu Jitsu 0 0 1 1